TIERRA A LA VISTA

Una chica que ha vivido toda su vida en un poblado de pescadores del Norte de Africa descubre en una baúl, recogido del mar, un libro que le describe ciudades inverosímilies. Ilusionada por la posibilidad de conocer estos otros lugares maravillosos decide hacerse a la mar para encontrarlos.

Mucha música, olores, paisajes y texturas en una historia llena de sentidos.

¡TIERRA A LA VISTA!

TERRA A LA VISTA

Una noia que ha viscut tota la vida en un poblat de pescadors del nord d’Àfrica descobreix en un bagul recollit del mar un llibre que li descriu ciutats inversemblants. Il.lusionada per la possibilitat de conèixer aquests llocs meravellosos decideix fer-se a la mar per trobar-los.

Molta música, olors, paissatges i textures en una història plena de sentits.

TERRA A LA VISTA!

L’ODISSEA D’OKINA-ME

Una Científica Oriental, la professora Ding Dong, apassionada de la música, ha construït una Càpsula del temps que l’hi permetrà viatjar als orígens musicals del món occidental, desconeguts per a ella. Per a governar la càpsula ha creat una potent computadora, ‘Õkina-Me’ (Gran Ull), que ens pot transportar a qualsevol moment del passat i que va adquirint intel·ligència a mida que es relaciona amb els humans. Õkina-Me, juntament amb tres ‘autòmats’ músics creats per la professora Ding Dong, ens portarà de viatge al passat fins que, portat per la intel·ligència adquirida dels humans, reptarà la doctora i a tots els assistents a una competició de coneixement musical. Qui guanyarà?

LA ODISEA DE OKINA-ME

Una científica Oriental. la profesora Ding Dong, apasionada de la música, ha construido una Cápsula del tiempo que le permitirá viajar a los orígenes musicales del mundo occidental, desconocidos para ella. Para gobernar la cápsula ha creado una potente computadora, Okina-Me ( Gran Ojo), que nos puede transportar a cualquier momento del pasado y que va adquiriendo inteligencia a medida que se relaciona con los humanos. Okina-Me, junto con tres autómatas músicos, creados por la profesora Ding Dong, nos llevarán de viaje al pasado, hasta que, Okina-Me, llevado por la inteligencia adquirida por los humanos, retará a la profesora y a todos los asistentes a una competición de conocimiento musical. ¿Quién ganará?

JAZZIMENT

Convertim l’escenari en un autèntic “Club de Jazz” per fer-vos sentir com en un local de New York o New Orleans, on uns músics s’oferiran per tocar i “improvisar” sobre temes coneguts. Una experiència musical, pedagògica i teatral al mateix temps. Amb perspicàcia, enginy i sentit de l’humor, els nostres músics ens portaràn de la mà, fent un recorregut per la història del Jazz. Des de les “work songs” dels esclaus en les plantacions de cotó fins el Jazz llatí, passant pel Blues, el Swing, El Bebop, el Cool, el Hard Bop, El Jazz Fusió i el Funky-Jazz entre d’altres.

JAZZIMIENTO

Convertimos el escenario en un auténtico “Club de Jazz” en un local de New York o New Orleans, donde los músicos de ofrecerán para tocar e improvisar sobre temas conocidos. Una experiencia musical, pedagógica y teatral al mismo tiempo. Con perspicacia, ingenio y sentido del humor, nuestros músicos nos llevarán de la mano, haciendo un recorrido por la historia del Jazz. Desde los “work songs” de los esclavos en las plantaciones de algodón hasta el Jazz latino, pasando por el Blues, el Swing, el Bebop, el Cool, el Harp Bop, el JAzz Fusión y el Funky-Jazz entre otros.

EL DIRECTOR DESCONCERTADO

Un Director famoso, prepotente, con un aspecto un tanto particular y un poco desconcertado tiene que hacer una cásting de músicos para acompañar un coro en una obra musical. De momento solamente ha llegado el público, que por cierto, no ha sido invitado. Los músicos, con retraso, empiezan a aparecer, todos de distintos orígenes y que hablan en sus propios idiomas. Después de muchos sobresaltos consiguen montar la orquesta, pero una llamada informa al Director que el coro no llegará. Nuestro director se ve obligado a improvisar una solución para interpretar su obra. Un espectáculo en clave de humor, participativo y pedagógico que nos ayudará a entender el día a día de una director y la interacción de los músicos y  donde el público que se convertirá en protagonista.

EL DIRECTOR DESCONCERTAT

Un director famós, malcarat, d’un aspecte ben particular i una mica desconcertat ha de fer un càsting de músics per acompanyar una coral en una obra musical. De moment només ha arribat el públic, que per cert no està convidat. Els músics, amb retard, comencen a aparèixer, tots de diversos orígens i que parlen els seus propis idiomes. Després de molts entrebancs aconsegueix muntar l’orquestra, però una trucada l’informa que la coral no arribarà. El nostre director es veu obligat a improvisar una solució per interpretar la seva obra. Un espectacle en clau d’humor, participatiu i pedagògic que ens ajuda a entendre el dia a dia d’un director d’orquestra i la interacció dels músics, la coral i el públic.