Felicitats Júlia i Queralt!!!

Les nostres Alumnes Júlia i Queralt han superat amb èxit les proves d’accés al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb els instruments de piano i saxo, en 3a a quart de Grau Mitjà  i 1a posició a primer de Grau Mitjà dels estudis professionals.

KiddyMusics us dóna les gràcies per haver confiat en el nostre equip per la preparació a la prova d’accés i per contribuir a la vostra carrera musical.

Moltes felicitats noies!!!

Matricula i Protocols Covid-19 Curs 2020-2021

Matricula Oberta

Us preguem llegiu amb atenció les indicacions que us fem pel que fa a horaris d’atenció i les normes i protocols per l’assistència a les classes!!!

Horaris d’atenció Curs 2020-2021. Cal demanar cita prèvia.

A partir del dia 7 de Setembre l’horari d’atenció serà de 15h a 17h i de 19h a 21h.

Protocol d’actuació davant el COVID-19. (Revisió 02 – 1.9.2020)

Qüestions generals

 

 1. L’aspecte general més important que cal potenciar és: mans netes, no tocar-se la cara, distància de seguretat i mesures de protecció.
 2. A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat excepte en el cas de les classes amb pares, mares o familiars.
 3. L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom a partir de 6 anys.
 4. Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment d’entrar al centre.
 5. Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
 6. Volem implementar un concepte de neteja constant vs neteja diària fet que implica que tota la comunitat educativa en participi i se’l faci seu.
 7. L’alumnat, professorat i tot el personal hauran de signar el corresponent Document de Declaració Responsable que us farem arribar.
 8. No es podrà venir a l’escola si hom té alguns dels símptomes compatibles amb COVID-19 així com aquelles que es trobin en aïllament per  COVID-19 o en període de quarantena per haver estat en contacte estret amb un cas amb COVID-19.

 

Procés petició d’informació i/o matriculació.

   1. Prioritzar videoconferència o telèfon.
   2. Si és presencial:
    1. Només entrar: desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
    2. Respectar distància al taulell.
    3. Serà atès darrera de mampara del taulell de recepció.
    4. Si arriba una segona visita s’esperarà a la recepció darrera les línies corresponents.
    5. No podran haver-hi simultàniament més de dues famílies a la recepció.
    6. El personal disposarà de mascareta i pantalla facial de protecció.

Senyalització:

– Exterior: Espereu el vostre torn. Màxim 2 famílies a l’interior. Mascareta obligatòria.

– Interior: Explicació procediment.

 

Materials necessaris:

– Gel a l’entrada.

– Mampara al taulell de recepció.

 

 

   • Entrada de l’alumnat a l’escola.

   1. Les famílies deixaran els infants a la porta de l’escola a excepció de les classes de Kiddy’s 0 a 2 anys.
   2. Les famílies no podran entrar a l’escola i s’esperaran al carrer.
   3. En entrar es prendrà la temperatura a l’alumnat amb un termòmetre d’infrarojos sense contacte.
   4. Si la temperatura és superior als 37º s’avisarà a les famílies per a que se l’emportin i en facin el seguiment.
   5. Si la família hagués marxat es confinarà l’alumne/a en una aula sol fins que el vinguin a buscar.
   6. L’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a la recepció.
   7. Entraran a les classes organitzadament quan se’ls ho indiquin.
   8. El professor desinfectarà les cadires, taules i manetes de les portes abans de cada classe.
   9. El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa.

 

Senyalització:

– A l’exterior: Sols pot entrar l’alumnat

– A la recepció: Temperatura, rentat de mans, mascareta i cap a classe

– A cada porta de classe: El professor obre la porta, recordatori mascareta.

 

Materials necessaris a cada classe:

– Gel personal de cada professor.

– Mascareta personal de cada professor i/o pantalla facial protectora.

– Paper de mans.

– Líquid desinfectant amb aplicador.

– Paperera amb bossa de plàstic.

 

 

   • Sortida de l’escola.

   1. Els grups sortiran de les classes d’un en un.
   2. Cada professor de llenguatge o grup, en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada i després acompanyarà als seus alumnes a la sortida entregant-los a les famílies d’un en un.
    1. Es demanarà a les famílies que guardin les distàncies de seguretat i que sigui només una persona la que vagi a recollir a l’alumnat.

 

Rebuda i sortida de la classe.

 1. Quan l’alumnat entri a la classe es trobarà les cadires, faristols, etc, disposats en l’espai per tal de respectar la distància de seguretat.
 2. L’alumnat estarà, dins l’aula, respectant la distància de seguretat.
 3. Les activitats que s’hi programin tindran en compte, en tot moment, el punt anterior.
 4. Serà sempre el professorat que obri i tanqui les portes de les classes.

Senyalització per a totes les classes del centre:

– Sempre mans netes, mascareta, distància de seguretat, material propi, com esternudar?, si no em trobo bé ho dic.

 

   • Classes d’instrument (classes individuals).

   1. Abans de començar la classe professor i alumne es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
   2. Es faran respectant la distància de seguretat.
   3. Serà sempre el professorat qui obri i tanqui les portes de les classes.

 

   • Classes de piano:

    1. El professor desinfectarà el teclat del piano abans de cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

   • Classes de vent:

    1. Aquells instrument que ho precisin faran classe amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    2. El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrera classe del dia.
    3. S’evitarà encarar l’instrument directament a la mampara o a alumne/professor.
    4. Els instruments que generin saliva a partir de la condensació (trompeta, trombó i trompa) tindran sempre una paperera al davall i l’extracció es farà suaument i molt a prop de la paperera, posant-hi prèviament paper al fons de la mateixa. El professor tirarà desinfectant a sobre del paper en acabar la classe.

 

   • Classes de cant: 

    1. Si es vol emprar micròfon, cada alumne portarà el seu micròfon. El professor desinfectarà el canon femella i un metre de cable en acabar la classe.
    2. S’evitarà cantar cara a cara.
    3. Es faran amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    4. El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrera classe del dia.

 

 

   • Classes de llenguatge i grupals.

   1. Les cadires, si s’escauen, estaran distribuïdes en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
   2. El professor, amb l’ajuda de l’alumnat si ho creu convenient, desinfectarà el material emprat i en acabar la darrera classe del dia.

 

 

   • Classes de formacions.

   1. Caldrà estudiar quines formacions són viables pel que fa a l’espai que necessitin per a dur-se a terme.

 

 

   • Reunions internes / trobades professorat.

   1. Es prioritzaran les reunions online.
   2. Si es fan físicament, es faran seguint les directrius generals del present protocol.

 

 

   • Neteja i desinfecció de l’escola.

   1. Diària:
    1. Els punts crítics (vectors) de contacte de l’escola (porta d’entrada, manetes de les portes, interruptors, lavabos, etc) estaran en constant desinfecció (mínim cada hora).
    2. L’aire condicionat funcionarà sempre amb el màxim de renovació d’aire i cada hora farà un cicle de ventilació forçada.
    3. Al matí, a l’inici de la tarda i abans de tancar per la nit es farà un cicle de 10 minuts de ventilació forçada obrint portes i finestres.
    4. Cada professor netejarà, quan marxi de la seva aula, la seva taula, teclat d’ordinador i/o allò que hagi emprat per a fer la classe.
    5. El personal encarregat de la neteja del centre farà una neteja general cada dia abans de les 10:00h.
   2. Setmanal:
    1. Neteja i desinfecció de les reixes i els filtres de l’aire condicionat de cada aula.
    2. Cada setmana es realitzarà una desinfecció extraordinària de reforç a cada aula.

 

Restriccions:

   1. No es farà prèstec puntual d’instruments (sols prèstec anual).
   2. No es farà prèstec de llibres ni CD’s.
   3. L’alumnat ha de dur el seu material i la seva mascareta.
   4. No es prestaran llàpis, bolígrafs, gomes, etc.
   5. L’alumnat ha de dur els seu propi instrument així com els seus accessoris: jacks, baquetes, etc.

 

 

Cultura d’higiene al centre:

  1. S’explicarà el protocol a l’alumnat
  2. Als espais comuns i a les classes hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic
  3. A les classes hi haurà paper i líquid desinfectant per a la neteja constant.
  4. Cada professor tindrà el seu gel hidroalcohòlic tant per a ús personal com per l’alumnat de classe. Serà ell qui el dosificarà.
  5. Es treballarà a l’aula el contingut transversal de la higiene a totes les assignatures.

 

 

TALLER DE CAPACITACIÓ

Adreçat a les persones que hagin cursat estudis de música a qualsevol nivell, Educadors d’Escoles Bressols, Mestres d’Infantil i Primària, Professors de música i tots aquells interessats en una formació pràctica sobre la sensibilització Musical en edats primerenques.

-És molt convenient saber afinar per aplicar els continguts de la formació de manera profitosa.

DATES, HORARI i PREU:

DISSABTE 3  i DIUMENGE 4 D’OCTUBRE  de 2020

  • -Assistència a 4 sessions com a oient a l’escola Kiddymusics impartides pel nostre equip (calendari segons la vostra disponibilitat)
  • -Les pràctiques com a oient s’hauran de fer abans del 21 de Decembre  de 2020.
  • -1 sessió pràctica impartida pels inscrits, individualment, sota la supervisió de la professora titular.
  • -Presentació de treballs.
  • -Sessió individual i personal per fer la valoració de la formació.
  • -Accés al nostre programa “engine” amb contingut de la formació i mostra de sessió amb tot el material necessari per a la seva realització.

TOTAL HORES –  22 h -PREU: 300 €

PROCEDIMENT DE PAGAMENT:

   • -S’haurà d’abonar el 50% del Taller mitjançant transferència bancària a:

    BANC SABADELL Núm: ES24 0081 0556 7400 0114 3922 abans del 20 de Setembre de 2020.

   • -El segon pagament s’haurà de fer abans del 3 d’Octubre 2020 amb el mateix procediment.
   • -Indicar al concepte: nom complet de l’inscrit i Taller Capacitació KiddyMusics.
   • -Enviar el comprovant a: hola@kiddymusics.com
   • -Es recomana portar roba còmoda per realitzar el Taller.

 

Es lliurarà el CERTIFICAT DE FORMACIÓ corresponent.

Es demana un total de 85% d’assistència a la formació per poder obtenir el certificat sent indispensable la sessió pràctica impartida per l’inscrit, el cap de setmana sencer del 3 i 4 d’Octubre, la sessió de valoració individual i almenys dues sessions com a oient.

PROFESSORAT:

Mluz Pérez – Directora de l’escola KiddyMusics i responsable del Departament de KiddyMusics 0 a 6 anys.

Podeu consultar el currículum al nostre web: https://www.kiddymusics.com/equip/#

I l’equip docent de KiddyMusics 0 a 6 anys.

Més Informació INFORMACIO TALLER CAPACITACiÓ 2020

TALLER DE MÚSICA I TEATRE ESTIU 2021

TALLER DE MÚSICA I TEATRE ESTIU 2021

Del 28 de juny al 2 de juliol / del 5 al 9 de juliol / del 12 al 16 de juliol / del 6 al 10 de setembre

 

EDATS: de 3 a 4 anys / de 5 a 8 anys / de 9 a 12 anys / de 13 a 16 anys

 

A KiddyMusics sempre ens plantegem nous reptes quant a crear escenes de teatre musical pensant en tots aquells nens/es, nois/es que o bé ja estan molt engrescats en el tema o bé els hi agradaria conèixer-lo. És per això que, novament,  us volem donar l’oportunitat de crear amb nosaltres un nou espectacle.

 

Sabem que t’agrada cantar i ballar i que ni durant aquests dies no pots parar quiet/a. ës per això que a KiddyMusics no tanquem i oferim cursos amb molt ritme.

 

A KiddyMusics t’ajudarem a explorar la teva creativitat i a trobar la inspiració per interpretar els temes que hem escollit, tot gaudint i compartint d’uns dies plens de sons i moviment i fer que l’experiència quedi en el teu record.

 

Com ho farem?

 • Explorarem les teves qualitats vocals i de moviment
 • Muntarem els temes amb els professionals de la dansa i el cant
 • Treballarem les tècniques d’interpretació
 • Dissenyarem l’escenografia
 • Buscarem el vestuari
 • Treballarem el text
 • Actuarem en directe

 

Aquest és un any especial, però no volem que et perdis aquesta oportunitat. Seguint les indicacions del protocol que us adjuntem, hem dissenyat un model que ens permeti tenir cura de la salut de tots els participants al nostre Taller d’ESTIU 2021.

 

Per evitar entrades i sortides al centre hem ajustat l’horari a una sessió matinal. Els assistents als tallers romandran a KiddyMusics durant tota la sessió.

 

Restem a l’espera de les restriccions per les dates proposades per prendre la decisió de fer les actuacions en directe amb públic o bé de manera virtual o bé enviant una gravació.

 

Edats/Horaris/Preus per setmana

 

Edat:                                           Horari:                        Preu:

De 3 a 4 anys                   de 9:00 a 13:30*          115€

de 5 a 8 anys                   de 9:00 a 13:45*          120€

de 9 a 12 anys                 de 9:00 a 14:00*          135€

de 13 a 16 anys               de 9:00 a 14:00*          135€

*Permanència                 de 8:30 a 9:00                    3€/per dia

 

**INSCRIPCIONS

 

Si voleu assistir al Taller us preguem que ompliu aquest formulari.

 

** En cas de cancel·lació, per força major durant el Taller, es retornarà l’import proporcional.

 

Material necessari:

Roba còmode i esmorzar+beguda

 

Documentació necessària

Fotocòpia de vacunes

Fotocòpia de la targeta sanitària

Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor

 

Per evitar el contacte amb paper us demanem enviar tota la informació per e-mail a: hola@kiddymusics.com

   

  Llegiu atentament el document adjunt referent al protocol d’actuació pel Covid-19

   

  Us esperem amb molta il·lusió!!!!!!!!

   

  Aquí tens una mostra del nostre treball !!!

  TALLER MÚSICA I TEATRE SETMANA SANTA 2021 – ‘Anem a la Granja… al planeta MARTE’

  TALLER MÚSICA i TEATRE SETMANA SANTA 2021

  Del 29 de Març al 1 d’Abril

   

  A KiddyMusics sempre ens plantegem nous reptes quant a crear escenes de teatre musical pensant en tots aquells nens/es, nois/es que o bé ja estan molt engrescats en el tema o bé els hi agradaria conèixer-lo. És per això que, novament,  us volem donar l’oportunitat de crear amb nosaltres un nou espectacle.

   

  Sabem que t’agrada cantar i ballar i que ni durant aquests dies no pots parar quiet/a.

   

  A KiddyMusics t’ajudarem a explorar la teva creativitat i a trobar la inspiració per interpretar els temes que hem escollit, tot gaudint i compartint d’uns dies plens de sons i moviment i fer que l’experiència quedi en el teu record.

   

  Aquest és un any especial, però no volem que et perdis aquesta oportunitat. Seguint les indicacions del protocol que us adjuntem, hem dissenyat un model que ens permeti tenir cura de la salut de tots els participants al nostre

   

  Taller SETMANA SANTA 2021:

   

  • Per evitar entrades i sortides al centre hem ajustat l’horari a una sessió matinal. Els assistents als tallers romandran a KiddyMusics durant tota la sessió.

   

  • Aquest any no farem el nostre espectacle per als familiars i amics però anirem publicant material gràfic i vídeos que us permetran seguir de prop les activitats que es realitzen durant el Taller.

   

   

  Edats/Horaris/Preus

   

  Edat:                                           Horari:                        Preu:

  De 3 a 4 anys                   de 9:00 a 13:30*          95€

  de 5 a 8 anys                   de 9:00 a 13:45*          100€

  de 9 a 12 anys                 de 9:00 a 14:00*          120€

  de 13 a 16 anys               de 9:00 a 14:00*          120€

  *Permanència                 de 8:30 a 9:00                    3€/per dia

   

  Setmana:

  Del 29 de Març al 1 d’Abril

   

  *INSCRIPCIONS

   

  Si voleu assistir al Taller us preguem que ompliu aquest formulari.

  * En cas de cancel·lació, per força major durant el Taller, es retornarà l’import proporcional.

   

  Material necessari:

   

  Roba còmode i esmorzar+beguda

   

  Documentació necessària (Per evitar el contacte amb paper us demanem enviar tota la informació per e-mail a: hola@kiddymusics.com)

   

  • Fotocòpia de vacunes
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor

   

  Llegiu atentament el document adjunt referent al protocol d’actuació pel Covid-19

   

  Us esperem amb molta il·lusió!!!!!!!!

   

  Aquí tens una mostra del nostre treball l!!!